fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznacz prędkość ciężarka oraz jego okres obrotu. Kamila: Ciężarek zawieszony na nici o długości l obraca się po okręgu ruchem jednostajnym w płaszczyźnie poziomej. W czasie ruchu nić odchylona jest od pionu o kąt α Wyznacz prędkość ciężarka oraz jego okres obrotu.
7 kwi 13:59
: v = rgtgα
7 kwi 15:54
Leszek: Ale r nie jest dane ! Czyli : sin α = r/l ⇒ r = l sin α Zatem : v= g l /cos α * sin α T= 2πr/v = .....
7 kwi 19:08
Kamila: już nieważne
7 kwi 20:11