fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciśnienie gazu Darek: W zbiorniku o objętości V=2 m3 znajduje się CO2 o parametrach: p1=0,6MPa , T1=300K. W ścianie zbiornika jest wbudowany zawór bezpieczeństwa, którego grzybek o powierzchni A=2∙103 m2 jest dociskany ciśnieniem otoczenia oraz sprężyną wywierającą siłę F=1600N. Na skutek chwilowego ogrzania gazu do T2=600K część gazu wypłynęła przez zawór do otoczenia. Oblicz ile ∆m gazu wypłynęło przez zawór i jakie będzie ciśnienie gazu po ponownym osiągnięciu temperatury początkowej T3=T1 .
6 kwi 10:50
: jakieś własne pomysły
6 kwi 14:34