fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Hydrostatyka Kamil: Hermetycznie zamknięte naczynie prostopadłościenne napełnione jest do wysokości H1=2,24m wodą, a powyżej (h1=1,96m) powietrzem pod ciśnieniem otoczenia pot=98066Pa. Woda wycieka z naczynia przez mały otwór w dnie zaopatrzony w kapilarę. Jak obniży się poziom wody w naczyniu kiedy ustanie z niego wypływ wody. Założyć stałą temperaturę gazu( T=idem), oraz że przyspieszenie grawitacyjne wynosi g=9,8066m/s2
5 kwi 11:17
: zastosuj prawo Boyle'a−Marriotte'a
5 kwi 12:43
: i to nie jest hydrostatyka tylko przemiany gazowe
5 kwi 12:43
Leszek: To zadanie jest z przemian gazowych i hydrostatyki , woda bedzie wyciekala dopoki suma cisnienia powietrza w zbirniku i cisnienia hydrostatycznego wody w zbiorniku bedzie rowna cisnieniu atmosferycznemu .
5 kwi 13:52