fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Napompowana piłka ma objętość 3 dm3 . Do pompowania piłki, w której początkowo i nacia: Napompowana piłka ma objętość 3 dm3 . Do pompowania piłki, w której początkowo ilość powietrza była bardzo niewielka, użyto pompki o objętości 0,4 dm3 , której zasadę działania przedstawiono na rysunku. Gdy tłok wypycha powietrze z pompki do piłki, zawór (wentyl) Z1 jest otwarty, a zawór Z2 – zamknięty. Podczas ruchu tłoka w przeciwną stronę zawór Z1 jest zamknięty, a powietrze z otoczenia jest zasysane do pompki przez otwarty zawór Z2. Zakładamy, że w każdym cyklu całe powietrze z pompki zostaje przetłoczone do piłki, a ponadto pompowanie jest powolne, tak że temperatura przetłaczanego gazu się nie zmienia. Oblicz minimalną liczbę cykli pompowania konieczną do napełnienia piłki powietrzem pod ciśnieniem co najmniej trzykrotnie większym od ciśnienia na zewnątrz.
5 kwi 10:43
: zwróć sie do wróżki albo jasnowidza
5 kwi 12:42
Leszek: Zastosuj prawo Clapeyrona : dla poczatkowego powietrza w pilce p1 V 1 = n1 RT dla pompki p1 V2 k = n2 RT dla koncowego powietrza w pilce pk V1 = n 3 RT Oraz n3 = n1 + n2 k − ilosc pompek
5 kwi 14:00