fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czas po którym spadnie amplituda Naoironio: Logarytmiczny dekrement tłumienia dla pewnego rodzaju drgań δ=0,2. Jaki czas musi upłynąć licząc od początku drgań, aby ich amplituda spadła dwukrotnie? Równanie drgań jest w postaci y(t) =A(t) sin(1.5π)
4 kwi 16:03
4 kwi 16:42