fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. Robert: Aparat do nurkowania swobodnego składa się z 2 butli ze sprężonym powietrzem. Butle posiadają objętość Vb=6∙103 m3 każda a ciśnienie powietrza w nich zawartego wynosi p0=9,81MPa. Jak długo nurek może oddychać powietrzem z tego aparatu, jeżeli wykonuje 20 oddechów na minutę i ma pojemność płuc Vp=5∙103 m3. Temperatura i ciśnienie powietrza w otoczeniu wynoszą: T=290K, p=101325Pa. Aparat może pracować do minimalnego nadciśnienia w butlach pmk=0,3MPa. Założyć izotermiczność przemian.
4 kwi 10:57
: zastosuj prawo Boyle'a−Mariotte'a, z którego wyliczysz V, a potem podziel to V przez Vp i przelicz na minuty masz siostrę w podstawówce?
4 kwi 13:29