fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
.. ...: 1. Kamień o masie 30g umieszczono w procy o współczynniku sprężystości 80(N/m) i rozciągnieto ją o 20 cm. Oblicz z jaką prędkością kamien opiści procę. 2. Spadajace swobodnie ciało na wysokości 20 m miało prędkość 5(m/s). Oblicz: a) z jaką prędkością bedzie ono spadało na wysokości 10m b) z jakiej wysokości upuszczono to ciało c) z jaką predkością ciało uderzy w ziemię 3.Wózek o masie 2,4 kg, poruszający się z predkością 2(m/s), uderzył w zderzak sprężynowy przytwierdzony do ściany. Współczynnik spręzystosci zderzaka wynosił 800(N/m). Oblicz a) wartość maksymalnego odkształcenia zderzaka b) prędkość wózka, gdy odkształcenie zderzaka miało wartość 5 cm
3 kwi 19:53
:
 m 
1. v ≈ 3,3

 s 
 m 
2. a) 15

 s 
b) 21,25 m
 m 
c) 20,6

 s 
3.a) x ≈ 11 cm
 m 
b) v ≈ 1,8

 s 
4 kwi 16:51