fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznaczanie równań ruchu metodą całkowania Grzegorz: Przyspieszenie cząstki zmienia się w czasie jak funkcja a(t)=pt2−qt3, gdzie p i q są stałymi. W chwili początkowej położenie i prędkość są równe zero. a) Jaką funkcją czasu jest prędkość? b) Jaką funkcją czasu jest położenie? a) v(t) = ∫a(t)dt+C1 = ∫(pt2−qt3)dt+C1=(p2 t3)/3 − (q3 t4)/4 + C1 v(0)=0, C1=0 v(t)=(p2 t3)/3 − (q3 t4)/4 m/s b)x(t)=∫v(t)dt+C2= ∫((p2 t3)/3 − (q3 t4)/4)dt+C2=(p2 t4)/12 − (q3 t5)/20+C2 x(0)=0, C2=0 x(t)=(p2 t4)/12 − (q3 t5)/20 m Czy jest to dobrze? zrobiłem to na podstawie wzorów z książki
3 kwi 15:10
Leszek: Jest dobrze , ale zawsze sprawdzaj otrzymane wyniki obliczjac odpowiednie pochodne , odwrotne dzialanie .
3 kwi 19:31