fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz pole ograniczone Filip: Oblicz pole ograniczone krzywą określoną we współrzędnych biegunowych r = asin(θ) gdzie a>0, a argument θ przebiega przez przedział 0 ≤ θ ≤ 2π
2 kwi 21:24
Leszek: Narysuj w ukladzie wspolrzednych biegunowych , na osi poziomej kat θ w podanym przedziale na osi pionowej obliczone r , wyjdzie Ci prostokat .
2 kwi 21:44