fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
bryła obrotowa, moment ruchu bryły (walec) Niepokonana: Proszę o pomoc. https://imgur.com/a/dNBV1x8 Walec leżał sobie na dwóch deskach zawieszonych w powietrzu. Nagle zawiązano mu nieważką nitkę, która opada na prawo. Ktoś go zaczął pociągać za tę nitkę siłą o jednej czwartej ciężaru walca. Walec jedzie sobie ruchem przyśpieszonym w prawo. a) W którą stronę zwrócone są siły tarcia? b) Oblicz przyśpieszenie środka walca czyli liniowe c) Znajdź warunek, który musi spełniać współczynnik tarcia statycznego walca o deski, aby ruch odbywał się bez poślizgu. d) Czy wartość przyśpieszenia końca linki jest taka sama jak przyśpieszenie środka walca? Uzasadnij odpowiedź. Skąd wziąć tarcie?
2 kwi 13:16
Leszek: Tarcie jest potrzebne aby nie bylo poslizgu , napisz rownanie ruchu postepowego i obrotowego i wyeliminuj tarcie !
2 kwi 14:38
Niepokonana: nie rozumiem. W sensie, że I*ε=fmg?
2 kwi 14:48
Leszek:
  M 
Nie ruch obrotowy : ε =

, ruch postepowy : F − T = ma
  I 
M − wypadkowy moment sily w ruchu obrotowym
2 kwi 14:53
Niepokonana: W odpowiedzi jest napisane, że tarcie jest jedyną siłą wypadkową, czy to prawda i jak to stwierdzić?
2 kwi 18:30