fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równowaga Deszczu: rysunekNa podstawie równań równowagi oblicz reakcję podpór A i B α=30 stopni F1=2N F2=3N F3=4N
1 kwi 17:20
Leszek: Rownowaga sil pionowych : F1 sin α + F3 cos α = F2 + RA + RB Rownowaga momentow sil wzgledem punktu F2 : F1 2a + RAa = F3 a + RB 2a
1 kwi 19:33