fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Polaryzacja fizyka MBar: Wiązka światła pomarańczowego pada na kostkę lodu. Oblicz kąt załamania wiązki w lodzie jeżeli wiązka odbita jest całkowicie spolaryzowana. Szybkość światła pomarańczowego V=2,3 * 108
1 kwi 15:30
Leszek: Prawo Brewstera : tg α = c/v , oraz α + β = 90 °⇒ ctg β = c/v , α − kat padania β − kat zalamania
1 kwi 15:36
MBar:
 V * sinα 
Czyli sinβ=

a sin α będzie wynosił?
 c 
1 kwi 15:41