fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika Mmm: Mieszaninę złożoną z lodu o masie 0,2 kg i wody o masie 2 kg ogrzano przez przepuszczenie pary wodnej o temperaturze 100oC. Jaka ilość pary wodnej wystarczy do ogrzania mieszaniny do temperatury 80oC. Brakujące dane odczytaj z tablic fizycznych.
1 kwi 14:47