fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Modul Younga Mmm: W jakim stosunku powinny się mieć do siebie średnice dwóch prętów o jednakowej długości, aby przy jednakowych siłach działających na ich końce, wydłużenia były jednakowe. Moduły Younga wynoszą odpowiednio E1 i E2.
1 kwi 14:46
Leszek: Zastosuj prawo Hooke'a
1 kwi 14:58