fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch Ilusia: Dla zadanych parametrycznych równań ruchu punktu A x=2t y=(4t2−1) , oraz po czasie ruchu t=1s wykonaj: a) narysuj tor punktu b)wskaż położenie punktu na torze c)oblicz wartość prędkości V i narysuj jej wektor d) oblicz przyspieszenie styczne i dośrodkowe oraz narysuj ich wektory Proszę o pomoc
1 kwi 13:57
Leszek: Rownanie toru x= 2t ⇒ t = x/2 Czyli : y = 4(x/2)2 −1 ⇒ y = x2 − 1 ,parabola vx = dx/dt = 2 vy = dy/dt = 8t ax = dvx/dt = 0 ay = dvy/dt = 8 Dokoncz , powodzenia ! !
1 kwi 14:18