fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwa ciała o masach m1=50g i m2=100g są związane nieważką nicią Endrju: Dwa ciała o masach m1=50g i m2=100g są związane nieważką nicią i leżą na poziomej płaszczyźnie. Do pierwszego ciała przyłożono pod kątem α=30⁰ siłę F. Jaka może być wartość tej siły, aby nitka, który wytrzymuje naprężenie Fm=5N, nie zerwała się? Współczynnik tarcia obu ciał o podłoże wynosi μ=0,2.
31 mar 22:27
: F ≤ 8,7 N
31 mar 23:38