fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bieguny magnetyczne Maciek: Sformułuj prawo oddziaływania biegunów magnetycznych. Na jaka odległość należy odsunąć od siebie bieguny magnetyczne, które z odległości 10 cm odpychały się z siłą 250 N aby ich siła odpychania zmniejszyła się do 10 N
31 mar 20:56
Maciek: czy tu należy zrobić proporcję : 250 N − 0,01 m 10 N − x
1 kwi 01:48
Maciek: czy wyjdzie 0,004 m ?
1 kwi 01:51
Leszek: Tu nie ma proporcji , sila odzialywania magnetycznego magnesow jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odleglosci miedzy magnesami !
1 kwi 11:44