fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Indukcja magnetyczna. Tesla Maciek: Wielkością fizyczną opisującą pole magnetyczne jest tzw. indukcja magnetyczna (B). Jednostką indukcji magnetycznej jest 1 tesla. Indukcja pola magnetycznego ma wartość 1 tesli jeżeli na przeodnik umieszczony w tym polu prostopadle do linii sił, przez który płynie prąd o natężeniu 1 A działa siła elektrodynamiczna o wartości 1 N na każdy 1 m długości tego przewodnika. Oblicz wartość siły elektrodynamicznej jaka działa na przewodnik umieszczony w polu magnetycznym prostopadle do linii sił pola o indukcji 0,6 T. jeżeli płynie przezeń prąd o natężeniu 1 A a długość przewodnika wynosi 50 cm.
31 mar 20:53
: podstaw do wzoru
31 mar 23:31
Maciek: czy ostateczny wzór to będzie F = T x I x r ? emotka
1 kwi 01:41
Maciek: wyszło mi 0,3 N
1 kwi 01:50
Leszek: Sila elektrodynamiczna : F = B I L sin α = ......
1 kwi 11:46