fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ile wynosi szybkość emitowanych elektronów? kail1: 1. Praca wyjścia elektronu z metalu wynosi 5,5 eV. Na powierzchnię tego metalu pada fala długości 2*102. Ile wynosi szybkość emitowanych elektronów? 2. Na płytkę metalową pada fala długości 2*107 m. Wybite z metalu elektrony mają szybkość dochodzące do 1000km/s. Oblicz pracę wyjścia elektronu z metalu. 3. Wiedząc że praca wyjścia elektronu cezu W=1,8 eV, oblicz maksymalną szybkość wybijanych elektronów przy oświetleniu płytki cezowej monochromatycznym światłem o długości fali lambda = 560nm
31 mar 18:25
:
 2 hc 
Vmax = [

(

− W)}]1/2
 me λ 
31 mar 20:23
Leszek: Te zadania rozwiazujesz na podstawie wzoru dla zjawiska fotoelektrycznego : hc/λ = W + mv2/2
1 kwi 12:05
kail1: Ale na tym forum dodaje zadanie by, ktoś mi je rozwiazał a nie dał wskazówki..
7 kwi 17:15
: 0 spadaj
7 kwi 18:59