fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Niepewność złożona Rango: Witam, mam obliczyć niepewność złożoną poniższego wzoru i chciałbym wiedzieć czy dobrze myślę:
 mhc 
E=

 2dsinδ 
m − rząd dyfrakcji ( dla 10−30 stopni miałem wziąć 1 a dla 30−50 2) h − stała Plancka c − predkosc swiatla d − stała sieci krysztalu (została podana) Liczę pochodną cząstkową po sinδ , ale nie jestem pewien czy po m też. W końcu m raz jest 1 a raz 2. Liczyc po m czy nie?
30 mar 12:17
: nie
30 mar 15:08
Leszek: Niepewnosc pomiaru liczymy tylko dla wielkosci pomiarowych , dla stalych tablicowych nie , czyli w tym przypadku liczysz dla zmiennej δ .
30 mar 20:49