fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zderzenie lola456: Bila o prędkości początkowej 10 m/s uderza sprężyście w dwie takie same spoczywające bile. Przed zderzeniem spoczywające bile stykają się ze sobą a prosta łącząca ich środki jest prostopadła do toru ruchu poruszającej się bili. Przedłużenie toru poruszającej się bili przechodzi przez miejsce zetknięcia się spoczywających bil. Znaleźć prędkości tych trzech bil po zderzeniu. Zapisuję to z zasady zachowania pędu oraz energii. mv12 = m1u12 + mu12 + mu32 mv1 = mu2 + mu3 + mu1 ale u2 i u3 są sobie równe Czy powyższe równania są dobrze zapisane i to z nich należy skorzystać aby otrzymać wynik?
29 mar 23:09
: Drugie r−nie jest wektorowe i tak je należy potraktować.
30 mar 09:04
lola456: Wychodzą mi dwa rozwiązania. I teraz moje pytanie, czy oba są poprawne? u1 = 0 u2 = 10 oraz
 −10 
u1 =

 3 
 20 
u2 =

 3 
Jak dla mnie to pierwsze rozwiązanie należy odrzucić, ponieważ nie jest ono możliwe, więc rozwiązaniem zadania będzie to drugie.
30 mar 12:17
: nie wiem a rozpisałaś to na 2 kierunki
30 mar 15:09
: poza tym dostałaś o 11:04 wytłumaczenie na innym forum
30 mar 15:11
Leszek: Powinienes potraktowac to nie jak jedno zderzenie tylko dwa oddzielne , lecacej bili z pierwsza spoczywajaca , a nastepnie uderzonej pierwszej bili z druga spoczywajaca !
30 mar 20:52
lola456: Czyli muszę uwzględnić kąt 30 stopni który pojawi się po zderzeniu kulek i wziąć tylko składową x−ową dla ZZP?
31 mar 19:15