fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
#fizyka #student: #FIZYKA Jaka jest różnica pomiędzy siłą a momentem siły? Można to opisać na podstawie przykładu np. taczki. Ktoś coś? emotka
27 mar 11:23
27 mar 15:32