fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Punkt materialny porusza się wzdłóż toru kołowego Mateusz: Punkt materialny porusza się wzdłuż toru kołowego o promieniu 15 𝑐𝑚, tak, że jego położenie kątowe zdefiniowane jest funkcją: 𝜃 = sin 3𝑡, gdzie 𝑡 jest czasem w sekundach (kąt jak i argument funkcji 𝑠𝑖𝑛 wyrażane są w mierze łukowej). Wyznacz przyspieszenie punktu dla kąta 𝜃 = 30° jeśli startuje on z położenia 𝜃 = 0°.
26 mar 21:53
Leszek: To sa wspolrzedne biegunowe , popatrz do podrecznika jak liczysz pochodne !
30 mar 20:55