fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zapis reakcji emisji elektronu i fotonu gamma Dante: Po wchłonięciu neutronu przez jądro kobaltu Co 59 (Z=27) powstaje niestabilny izotop kobaltu, który emituje elektron o energii 1,5 MeV i foton gamma o energii 1,33 MeV. Zapisz te reakcje jądrowe ( reakcję wchłonięcia neutronu i reakcję emisji elektronu i fotonu gamma)
24 mar 12:48
24 mar 16:07