fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Kamila: 1. Ciało rzucone pod kątem α względem powierzchni ziemi z prędkością początkową porusza się w próżni po torze parabolicznym, opisanym równaniami parametrycznymi: x = v0*t*cos(alfa) y = v0*t*sin(alfa) − (g*t2)/2 Wyznaczyć współrzędne wektora prędkości oraz przyspieszenia styczne i normalne w dowolnej chwili czasu. 2. Minutowa wskazówka zegara jest 1,5 razy większa od wskazówki godzinowej. Oblicz stosunek przyśpieszeń dośrodkowych i końców obu wskazówek.
24 mar 12:36
:
 dx dy 
policz pochodne v = [

;

]
 dt dt 
podstaw do wzoru na przyspieszenie
24 mar 16:06