fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz poziomą i pionową składową wypadkowej siły elektrostatycznej... ÃĄ: rysunekDla ładunków umieszczonych w wierzchołku kwadratu o boku a, gdzie a = 5 cm, zaś q = 0,1 µC A = +q B = −q C = +2q D = −2q Oblicz: a) poziomą i pionową składową wypadkowej siły elektrostatycznej, działającej na cząstkę C b) natężenie wektora pola elektrycznego w środku kwadratu
23 mar 11:44
:
 4q2 q22 
a) Fx = k

+ k


 a2 a22 
 2q2 q22 
Fy = −k

+ k


 a2 a22 
 62kq 
b) E = Ex =

 a2 
podstaw
24 mar 08:14