fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znajdź położenie, wartość oraz znak trzeciego ładunku ÃĄ: Dwie cząstki mogące się poruszać +q oraz +4q znajdują się w odległości L od siebie. Trzecia cząstka została tak umieszczona, że cały układ jest w stanie równowagi. Znajdź położenie, wartość oraz znak trzeciego ładunku.
23 mar 11:37
: −q
 L 
w odległości

od ładunku +q
 3 
24 mar 08:17