fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dwa ładunki cxcx: Opisz sytuację, w której dwa ciała przyciągają się, mimo że ich ładunki elektryczne mają jednakowy znak Przedstaw ją za pomocą schematycznej ilustracji
23 mar 08:44