fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkość początkowa xxx: Siła wywierana na przedmiot 10 kg wzrasta jednostajnie od zera do 50 N w czasie 4 s. Jaka jest prędkość końcowa przedmiotu, jeżeli początkowo jest w stanie spoczynku? Trzeba będzie tutaj skorzystać ze wzoru na pęd, czy coś innego?
23 mar 00:14
xxx: Nie wiem czy to będzie poprawny wynik, ale mam, że prędkość końcowa będzie równa 50 ms
23 mar 08:24