fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
optyka Julia: Na wypolerowane płytki pod tym samym katem alfa padaja promienie światła. Pierwszy promeń pada na płytkę metalową, a drugi na szklaną. metal szkło Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Zjawisku polaryzacji podlegają A. promienie odbite od obu płytek, pod warunkiem, że będą padać pod odpowiednim kątem alfa B promienie odbite od płytki metalowej, padające pod dowolnym kątem, a także te odbite od płytki szklanej, lecz tylko wtedy, gdy padają pod kątem Brewstera. C. tylko promienie odbite od płytki szklanej. D. promienie odbite od płytki szklanej, padające pod dowolnym kątem, a także te odbite od płytki metalowej, lecz tylko wtedy, gdy padają pod kątem Brewstera.
21 mar 16:04
: B
21 mar 16:33
Julia: Byłam przekonana że C. Na pewno B?
21 mar 17:02
Leszek: poprawna odpowiedz C, dla płytki metalu nie można określić współczynnika załamania, dla dielektryka można !
21 mar 17:24
Julia: Dziękuję bardzoemotka
21 mar 20:04
: radzę poczytać o innych rodzajach polaryzacji https://pl.wikipedia.org/wiki/Polaryzacja_fali
21 mar 21:17