fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znaleźć opór Rango: Pomoc z wykresem 1. W tabeli znajdują się wyniki pomiarów – w kolejnych kolumnach wartości napięcia na zasilaczu i odpowiadające im wartości natężenia. 2. Należy wykreślić zależność I w funkcji U. Następnie korzystając z regresji liniowej obliczyć Opór jako odwrotność współczynnika kierunkowego prostej. Proszę pamiętać aby ustawić wyraz wolny prostej jako 0. 3. Nałożyć na wykres słupki niepewności dla każdego punktu przyjmując wartość niepewności jako 0,3% wartości zmierzonej + 0,01 TABELA U[V] I[A] 3,23 0,02551 4,74 0,03976 6,28 0,05256 7,82 0,06291 9,49 0,07852 12,1 0,09712 Witam, zrobiłem pierwsze dwa punkty i mam pytanie do trzeciego czym jest wartość niepewności wartości zmierzonej? Czy chodzi o ten wyliczony opór?
20 mar 12:54
: U = 3,23 V 1. ΔU = 0,3% 3,23 +0,01 ≈ 0,02 V itd.
20 mar 16:39
Rango: Rozumiem, dziekuję
20 mar 21:51