fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Optyka falowa nacia: Na siatkę dyfrakcyjną pada prostopadle wiązka światła, w której występują dwie długości fali promieniowania świetlnego λ1 = 670,5 nm , λ2 = 447 nm . Znaleźć stałą siatki, dla której pokryją się maksima dyfrakcyjne odpowiadające tym długościom fal w kierunku α = 30 stopni.
19 mar 19:13
Leszek: dsinα = nλ 0,5d = nλ1 0,5d = kλ2 n,k = N+ Czyli : dobierz liczby naturalne n i k aby : nλ1 = kλ2⇒ n =......., k = .........
19 mar 19:29
nacia: Dziękuję emotka wyszło
19 mar 19:33