fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
indukcja Marek: Co jest przyczyną wskazywania woltomierza po stronie wtórnej wartości niższej niż obliczonej?
19 mar 17:39
Leszek: Co to jest strona wtorna ?
19 mar 19:12
+-: np. Transformator posiada "stronę" pierwotną i wtórną
19 mar 21:47