fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wykres prądu i napięcia Bazinga: I w funkcji U? Mam kilka wartości napięcia i natężenia i mam wykreślić wykres I w funkcji U. Czyli U(I)? I na osi x i U na osi y?
19 mar 15:54
Leszek: Jezeli jest I w funkcji U to znaczy : I(U) , czyli U zmienna niezalezna ( os X) I zmienna zalezna ( os Y )
19 mar 16:03