fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dsdsd Chila: Aby ruszyć z miejsca ciężką szafę, należy ją pchnąć, działając siłą o wartości 200N zwró−coną poziomo. Gdy próbujemy przesunąć tę szafę działając siłą o wartości 150N zwróconą poziomo, to siła tarcia ma wtedy wartość równą:
18 mar 15:48
Leszek: Sila tarcia jest taka sama w obu przypadkach czyli wynosi T = 200 N
18 mar 17:41
: otóż nie jeżeli pchamy siła F =150 N, to siła tarcia wynosi też T =150 N ale szafa ani drgnie
19 mar 10:51
Leszek: Sila tarcia : T = μ*N , zalezy od wspolczynnika tarcia ( w tym przypadku statycznego ) i od sily nacisku ciala na podloze( w tym przypadku N = mg ) Wiec jak sila tarcia moze zalezyc od sily poziomej dzialajacej na cialo ? ?
19 mar 14:32