fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanka z bryły sztywnej Guest : Kompletnie nie wiem od której strony to ugryźć Zad 1 Robotnik unosi do góry jeden koniec drewnianej belki o masie 40 kg, działając stale siłą F skierowaną pionowo do góry. Drugi koniec belki jest oparty podłoże. Belka jest w równowadze, gdy tworzy z poziomem kąt 60ᵒ. Oblicz wartość siły F. Wskazówka Wykonaj odpowiedni rysunek zaznacz siły i określ ich momenty sił. Zad 2 Beczki są wyładowane z samochodu po pochylni o wysokości 1,2 m i nachyleniu 30ᵒ do poziomu. Masa beczki wraz z zawartością wynosi 80 kg, średnica beczki 60 cm. Beczkę potraktuj jak jednorodny walec. Przyspieszenie ziemskie 10 m/s2 A) Oblicz wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z równi pochyłej bez poślizgu. B) oblicz czas, w jakim beczka stoczy się z równi. C) Oblicz drogę przebytą przez beczkę na poziomej trawiastej powierzchni. Przyjmij, ze podczas toczenia się beczki działa na nią stała siła oporu 40 N. Wskazówka Wykonaj odpowiedni rysunek zaznacz siły i określ ich momenty sił. Zad 3 Pulsary są gwiazdami neutronowymi, powstałymi w wyniku ewolucji gwiazd masywniejszych od Słońca. Gwiazda o masie M =2Ms i promieniu R=1,5Rs (indeks s oznacza Słońce) wirująca z częstotliwością 4×10−5Hz w końcowym etapie ewolucji wrzuca w przestrzeń kosmiczną 80% swojej masy, a jej jądro gwałtownie się rozpada i coraz szybciej wiruje. Masa Słońca wynosi Ms= 2×1030 kg, a promień Słońca Rs=7×108m. Przyjmij uproszczony model, w którym: − moment pędu odrzuconej w przestrzeń kosmiczną masy gwiazdy wynosi zero − gwiazda jest jednorodną kulą o momencie bezwładności 0,4mR2 a) Oblicz okres obrotu gwiazdy wokół własnej osi, gdy jej promień zmniejszy się 10 000 razy. b) Oblicz, ile razy w wyniku zapadnięcia się gwiazdy wzrośnie jej gęstość.
18 mar 15:22
Leszek: Zad 3.skorzystaj z zasady zachowania momentu pedu : ω1 * J1 = ω2*J2
18 mar 17:44
halinkaW: Proszę zad; Oblicz v cząstki α o energi 4,871eV powstającej w wyniku rozpadu jądra radu 226/88Ra
27 kwi 21:37
sd: Jak nie wiesz toś jałopa
29 kwi 10:56