fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc BedzieOk: Oblicz minimalną wytrzymałość z nim je nawiniętej najmniejszy walet kołowrotu Częśći o promieniu 30 cm jeżeli na dłuższe ramię o długości 1 m działa siła 1 kN i zawsze ustawiona pod kątem 30 stopni od ramienia
18 mar 13:01
: będzie ok jeśli napiszesz poprawnie treść zadania
18 mar 14:16
BedzieOk: Dziękuję nie zauważyłam błędów autokorekty
18 mar 15:06