fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaki jest najwyższy rząd maksimum, N.2020: Jaki jest najwyższy rząd maksimum, które można uzyskać, gdy ekran znajduje suę w odległości l=2m od dwóch szczelin odległych od siebie d=0,3mm. Długośc fali wynosi 450nm.
18 mar 09:47
:
 d 0,3 mm 
nmax <

=

≈ 666,7
 λ 450 nm 
nmax = 666
18 mar 11:19
N.2020: Dziękujęemotka
18 mar 14:10