fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
czy ktoś wie kiedy będzie maksymalna energia kinetyczna Nika: Zadanie 6. (0–6) Każde koło drezyny można traktować jak cienki jednorodny pierścień o masie m i promieniu r. Koła poruszające się w jednej płaszczyźnie połączone są za pomocą cienkiej sztywnej belki o długości pierścienia i tej samej masie m, tak że pierścienie mogą się swobodnie toczyć. Koła są połączone osiami o długości odpowiadającej połowie długości pierścienia i masie 0,5m. Drezyna porusza się bez poślizgu ze stałą prędkością o wartości v. Moment bezwładności pierścienia oblicza się z zależności I = mr2. Zauważ, że każdy punkt belki łączącej koła porusza się względem ziemi po takim samym torze jak dowolny punkt na obwodzie koła. Zadanie 6.1. (0–3) Oblicz maksymalną energię kinetyczną drezyny.
12 mar 22:48
to nie jest prawda: "Zauważ, że każdy punkt belki łączącej koła porusza się względem ziemi po takim samym torze jak dowolny punkt na obwodzie koła."
13 mar 10:53
Leszek: Ta belka to jest korbowod zaczepiony przegubowo do obwodu kola ? ? ?
13 mar 19:09