fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moc soczewki jaskla: Wiązka promieni równoległych o przekroju kołowym i średnicy 2R po przejściu przez soczewkę S oświetla część ekranu stanowiącą koło o średnicy 6R. Odległość soczewki do ekranu to 20cm. Jaka jest moc soczewki.
10 mar 20:36
jaskla: Soczewka jest rozpraszająca
10 mar 20:37
Si iniquitates observaveris: Może najprościej narysować rysunek. Potem znaleźć punkt przecięcia przedłużeń promieni rozproszonych (będzie tam ognisko soczewki). Z tego poznamy ogniskową (która będzie ujemna → soczewka rozpraszająca).
 1 
Następnie korzystamy z tego, że moc optyczna Z =

 f 
(chyba, że uwzględniamy ośrodek, w którym jest soczewka,
 n 
to

, n − współczynnik załamania ośrodka)
 f 
11 mar 00:01
Leszek: Zrob rysunek i otrzymasz trojkaty , z podobienstwa trojkatow otrzymasz
  3R  R 
odpowiednia proporcje :

=

⇒ f = ......
  f+d f 
11 mar 14:11