fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Załamanie światła Aber: Światło niebieskie pada pod kątem 30 stopni na granice dwóch ośrodków: powietrze−szkło. W tym ostatnim rozchodzi sie z predkosćia 1,83202 * 105 km/s. Pod jakim kątem sie załamuje.
10 mar 18:08
Si iniquitates observaveris: Myślę, że wystarczy skorzystać z prawa Snelliusa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Snelliusa )
sinθ1 n2 

=

sinθ2 n1 
 n2 
mamy dany kąt θ1 ale potrzebujemy jeszcze

, by obliczyć sinθ2
 n1 
Zachodzi (popatrz na sekcję "Zależności"):
n2 v1 

=

n1 v2 
mamy powiedziane, że v2 = 1,83202 * 105 km/s(uwaga na jednostkę) zaś szybkość światła w powietrzu v1 ≈ c = 299 792 458 m/s co wystarcza do obliczenia sinθ2, a więc też θ2, o co pytani jesteśmy w zadaniu.
10 mar 18:43