fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Opór linii przesyłowej wynosi R=10 omów. Ta linia ma przesłać moc P=2,3 MW. maturalne: Opór linii przesyłowej wynosi R=10 omów. Ta linia ma przesłać moc P=2,3 MW. Odbiorniki prądu są dostosowanego do napięcia U=230V. Jakie powinno być napięcie w lini przesyłowej, żeby straty mocy nie przekroczyły 5% mocy przesyłanej.
10 mar 12:56
+-: Dopuszczaly spadek mocy na lini 5% wyniesie ΔP=? da to przy podanej R prąd I=?, moc wysłana zwiększona o straty równa U*I po przekształceniach otrzymamy potrzebne napięcie na wejściu, jak widać nie ma to nic wspólnego z napięciem odbiorników w tym zadaniu nie rozpatrujemy strat po stronie przesyłu 230V.
10 mar 16:12