fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektromagnetyzm Nika: Z jaką najmniejszą prędkością należy poruszać prostoliniowy przewodnik o długości 0,2m w jednorodnym polu magnetycznym w którym indukcja wynosi B=2T aby na końcach przewodnika powstało napięcie 20V?
10 mar 10:31
: zależy jak są skierowane wektory v i B
10 mar 16:57
: ale największy efekt będzie , gdy v ⊥ B
 U m 
vmin =

= 50

 Bl s 
10 mar 17:00
Nika: Z jakich wzorów można to wyprowadzić?
10 mar 17:36