fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Monika: Jesiostr biały po osiągnięciu dojrzałości płciowej opuszcza słone wody oceanu i płynie na tarło w górę rzeki. Wędrówka ryby pod prąd na prostym odcinku rzeki o długości s=360m trwa t1=3min. Drogę powrotną ryba pokonuję z tą samą prędkością względem wody w czasie t2=1min. Oblicz: a) prędkość jesiostra względem wodu b) czas, w jakim martwa ryba spłynie z prądem na tym samym odcinku s rzeki. Wyniki z tyłu książki: a) 240 min/min b) 3min
28 wrz 18:49
daras: a) pomyliłaś jednostki 240 m/min b) to tez dobra odpowiedź a rozwiazanie−to dodawanie dwóch wektorów raz skierowanych zgodnie a raz przeciwnie, reszta na poziomie SP, znajdź wzór na prędkość i podstaw
28 wrz 22:20
daras: Dodając stronami te r−nia:
 360 
Vj − Vr =

= 2
 180 
 360 
Vj + Vr =

= 6
 60 
otrzymasz wartość predkości żywego jesiotra: Vj = 4 m/s, podstawiając ją do któregokolwiek z nich wyliczysz predkość rzeki Vr = 2 m/s
 S 360 m 
prędkość martwego jest równa prędkości rzeki więc t =

=

= 180 s = 3
 Vr 2m/s 
min
28 wrz 22:38