fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siła, wektor przesunięcia jik: Siła zależna od czasu F=8i−4tj (w jednostkach SI) działa na ciało o masie m=2kg, które początkowo spoczywało. (a) Wyznaczyć chwilę t1, w której prędkość ciała będzie wynosiła 15m/s. (b) Jak daleko od punktu początkowego znajduje się ciało w chwili t1? (c) Jaki jest wówczas wektor przesunięcia tego ciała?
9 mar 21:17
Leszek: Popraw zapis , chyba chodzi o wektor sily , wowczas zapis powinien wygladac : F= [ 8 , −4t ] a= F/m a= [ 4 , −2t ] a= dv/dt ⇒ v = ∫ a dt , v= [ 4t , −t2 ] v= 16t2 + t4 ⇒ t4 + 16 t2 − 225 = 0 ⇒t = ........ S= ∫ vdt ,
9 mar 21:49