fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rozkład sił Tesla: Proszę o pomoc ze zrozumieniem i rozwiązaniem: Na spadający kamień o masie m poza siłą grawitacji działa także siła oporu powietrza proporcjonalna do prędkości kamienia V : F = –kV , k > 0. Kamień rzucono pionowo w dół z prędkością V0. Znajdź zależność położenia, prędkości oraz przyspieszenia kamienia od czasu.
8 mar 08:56
8 mar 13:06