fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Blad pomiarowy Terx: Wyznacz niepewność pomiarową z jaką przeprowadzano pomiar powierzchni koła. Pomiar średnicy koła d=5,4cm. Pomiaru dokonano przyrzadem pomiarowym o maksymalnym bledzie granicznym dmax 0,1. Wynik zapisz zgodnie z zasadami zaokrąglania.
6 mar 16:46
:
 πd2 
S =

 4 
ΔS Δd Δd 

=

⇒ ΔS =

S
S d d 
6 mar 18:07
: sry zabrakło "dwójki"
ΔS Δd Δd 

= 2

⇒ ΔS = 2

S
S d d 
6 mar 18:10
Terx: Dziękuję
10 mar 11:35