fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie pomocy ada: W ciągu pierwszych 5 s lotu masa startującej rakiet zmniejsza sie na skutek spalania paliwa zgodnie z równaniem m=(101−t2)kg. W tym czasie jej prędkość rośnie zgodnie z równaniem V=(t2+3)m/s Wyznacz wypadkowa sile działająca na ta rakietę oraz jej przyspieszenie w t=1s lotu Fw= a=
4 mar 21:27
:
 dp 
Fw =

 dt 
4 mar 22:42
:
 d[m(t)v(t)] dm dv 
..=

=

v + m

 dt dt dt 
4 mar 22:45
ada: Czyli suma pochodnej z v i pochodnej z m?
5 mar 06:55
ada: Czyli suma pochodnej z v i pochodnej z m?
5 mar 06:55
: wzór na pochodną iloczynu, każda z funkcji zalezy od (t) http://matematyka.pisz.pl/strona/359.html
5 mar 09:14
: potem podstaw Fw (t = 1s) i masz
5 mar 09:14