fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pojemność o rany julek:
 c[ES] 
Policzyć ile to pF−pojemność 3 m wykorzystując zależność 1C(kulomb)=

j.es ładunku
 10 
c−liczbowa wartość prędkości swiatła w ES
4 mar 13:31
Andriej Zet: 3m=300 cm c[ES]=100c[SI]
 4πk 1 
c[SI]=

=

 μ0 μ0ε0 
c[ES]=3*1010 ________________________________ W=QU=U2*C,1dżul[SI]=107 erg[ES]
 x2 1 
x[V];W=[V]2[C],

=

 jed es pojemności 107 
 c[ES] 
C=

j.es ład
 10 
 1 
1V=

jed.es napięcia
 x 
______________________________________
 Q 3*109 
1farad =

=

j es pojemności
 U 1/300 
 300*1012 103 
?=

=

pF
 9*1011 3 
Moja odpowiedź 3 m to 333,(3) pF
4 mar 14:10