fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prosze o pomoc i wytłumaczenie :) ANNNNA: Pocisk o masie 5g wystrzelony poziomo z szybkością 500m/s trafia w pryzmę piasku, w której zmniejsza szybkość, a następnie wbija się w drewniany klocek o masie 2kg spoczywający na poziomym podłożu. Przyjmij, że pocisk przebije zwał pisaku o długości 60cm w czasie 2*10−3s. a) droge, którą przebędzie klocek z pociskiem do chwili zatrzymania, jeżeli współczynnik tarcia klocka o podłoże wynosi 0,25 b) czas ruchu klocka z pociskiem
3 mar 22:40
:
 at2 m 
a) d = Vot −

⇒ a = 2*105

 2 s2 
 m 
v = vo − at = 100

 s 
 m m 
ZZP: 0,005 kg * 100

= 2,005v' ⇒ v' ≈ 0,25

 s s 
 v'2 
ZZE: S =

≈= 1,2 cm
 2gμ 
 2s 
b) t =

≈ 0,1 s
 v" 
4 mar 09:19